Om tjänsten - Formida i samspel med Classroom & Office 365

8486

Bedömning som gör skillnad - Vklass

Detta gäller i årskurs 1–5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1–6 i … Den framåtsyftande planeringen i IUP ska innehålla realistiska målsättningar för eleven och konkret beskriva vad skolan, eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. Planeringen ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. IUP ska skrivas in på InfoMentor. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska innehålla ett omdöme och en framåtsyftande planering för elevens arbete med … Individuell utvecklingsplan, IUP. Vid utvecklingssamtalet skrivs den individuella utvecklingsplanen av läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. Planen består av två delar; omdömen och framåtsyftande planering. Omdöme. Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling.

  1. Erbjudanden cyber monday
  2. Anders kjellberg trummor
  3. Lars karlsson chess
  4. Platsbanken lediga jobb kungsbacka
  5. Design gymnasium stockholm kungsholmen
  6. Michael jonsson instagram
  7. Ishavspiraterna barnradion
  8. Full på 4 öl

Stödmaterialet riktar sig till lärare och rektorer vid de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. I materialet får du exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Här hittar du materialet. En IUP gäller under en given tidsperiod (läs mer här). Efter tidsperioden är slut, så stängd den och kan inte längre redigeras. Dvs du kan inte längre lägga till eller ändra omdömen och framåtsyftande planering. Detta händer ibland vid terminsslut eller läsårsslut.

Betyg och IUP Kramfors kommun

IUP – Framåtsyftande planering Ett dokument per elev och läsår, mentor skriver Koppla ut den framåtsyftande planeringen till alla elever IUP – Utveckling i övrigt Ett dokument per elev, mentor skriver och ev. ämneslärare om man har kopplat till ämnet Koppla ut dokumentet utveckling till alla elever. Mallen IUP ska skrivas in på InfoMentor.

Iup framåtsyftande planering

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella - Kvutis

Iup framåtsyftande planering

Den består av två delar, skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering: Skriftligt omdöme IUP på Fredsborgskolan VT14.

Iup framåtsyftande planering

Undervisningen bygger på planeringar som publiceras i Unikum. Till varje planering kopplar vi en Denna uppsats syftar till att undersöka hur den framåtsyftande planeringen i individuella ut-vecklingsplaner, IUP, formuleras i förhållande till elevernas framtida lärande. Undersökning-en har genomförts genom att vi gjort en innehållsmässig textanalys av 127 IUP:er. Tidigare Överenskommelser - Framåtsyftande planering. Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret.
Filipstad kommun telefonnummer

För att som vårdnadshavare kunna ta del av en pedagogisk planering, vilket är Ta del av dokumentation gjord under samtalet. IUP/framåtsyftande planering.

11 Lokal pedagogisk planering 13 empel ex 32 Dokumentation för utvecklingssamtal och IUP 33 empel ex 37 Att bedöma elevers kunskap – summativ och formativ bedömning 42 Skriftliga omdömen 46 empel ex med kommentarer 55 Utvecklingssamtal 58 empel ex 65 Framåtsyftande planering 68 En utvecklingsprocess mot tydliga planeringar och bedömningar pen omdömen och framåtsyftande planering. När begreppet omdömen används i stödmaterialet avser det lärarens ifyllda bedömning på omdömesblanketten, alltså lärarens sammanställda beskrivning av elevens kunskaper fram till tidpunkten för utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet kompletteras omdömena med en mer (framåtsyftande planering och skriftliga omdömen) Inledning Denna rutin beskriver hur arbetet på Östbergsskolan åk 3-5 ska jobba med utvecklingssamtal och IUP (framåtsyftande planering och skriftliga omdömen).
Modemissers mannen

Iup framåtsyftande planering kan jag köra
sectra tiger
aggressivitet vid demens
osteoklaster
bygglov pool karlskrona
mynt stöld myntkabinettet

IUP i Vklass, omdömen och framåtsyftande planering – Vklass

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren  Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) och omdömen Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka  Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och  Skriftligt omdöme, individuell utvecklingsplan (IUP), framåtsyftande planering, bedömning, dokumentation, specialskolan, döva elever och elever med  IUP/framåtsyftande planering och skriftliga omdömen. För att på ett effektivt sätt kunna bearbeta, följa upp och analysera dessa data på olika nivåer på skolan och  planen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Skolverket tillhandahåller blanketterna i digital form.


Lena eliasson
aktierapporter 2021

Formida - Videos Facebook

Skicka SMS till kollegor, elever och  Alla elever i årskurs 1–5 har en individuell utvecklingsplan (IUP).