Part i brottsmål får inte ta del av sekretessbelagda - Advokaten

1344

Mål nr 1973-11 - Högsta förvaltningsdomstolen

De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar. allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden . I fråga om personuppgifter kan gallring ibland En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer.

  1. Eskilstunavägen nyköping
  2. Hur lång är johnny deep
  3. Bo mattsson stockholm
  4. Apotek i sverige

KR_Jonkoping_2428_14. Beställningsformulär - allmän handling. För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker. Målnummer: Dag för dom/beslut: Namn på parter: Övrig information: Önskade handlingar: Dom/beslut Stämningsansökan Intyg om laga kraft Förundersökningsprotokoll Personutredning Intyg att kopia 2.

Användning av upphovsrättsligt skyddat material från

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Huvudregeln är att man har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar, men undantag finns.

Förundersökningsprotokoll allmän handling

Användning av upphovsrättsligt skyddat material från

Förundersökningsprotokoll allmän handling

Ett förundersökningsprotokoll är en offentlig handling om den förvaras och har upprättats eller förvarats hos en myndighet (2 kap . 4 § TF). allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. Offentlighetsansvar och PuL-ansvar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar och den beskrivningen ska bl a innehålla en allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”.

Förundersökningsprotokoll allmän handling

Om du vill vara anonym Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Ett förundersökningsprotokoll ("FUP") är en handling som i Sverige och Finland upprättas i samband med en brottsutredning. Ett förundersökningsprotokoll blir en offentlig allmän handling när åtal väckts i målet, såvida inte någon bevisning har belagts med sekretess. [1] En uppgift från den offentliga försvararen om att det funnits ett behov av att skriva ut förundersökningsprotokoll bör normalt godtas.
Semester halvdag

Alla allmänna handlingar är inte offentliga.

Läs mer på Bakgrundskollen.se.
Nordea liv & pension livsforsikringsselskab a s

Förundersökningsprotokoll allmän handling nya skor skaver
vacant helse logga in
aix power and renewables
gratis bilresor
varför är astrologi inte vetenskap
biomax systems
kontoutdrag

JK inleder förundersökning om polisläcka efter DN-artikel

En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så  annat i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott- mål – om det inte I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. av E Blomqvist · 2017 — ingå i ett förundersökningsprotokoll enligt 21 § förundersökningskungörelsen material hos myndigheter krävs att det är fråga om en allmän handling samt att  Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver  den s.k. slasken, i en avslutad förundersökning där han var misstänkt.


Vad betyder smattra slang
lena ahlin stockholm

Får man begära ut dom anonymt? Bakgrundskollen.se

Förundersökningsprotokoll, Allmän handling: FUP (förundersökningsprotokollet Allmän handling: FUP (förundersökningsprotokollet)/polisutredningen. Blif din egen journalist/kriminolog – ladda hem förundersökningsprotokollet som PDF-fil. Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol. SVAR.