SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

630

Promemoria om ändring i lagen om elektronisk

2.1. Förslag till lag om elektronisk kommunikation. Härigenom föreskrivs 1 följande.. 1 kap. Allmänna bestämmelser . Inledande bestämmelser .

  1. Bagar bengts bageri
  2. Hemianopia stroke scale
  3. Mekonomen jobb norrköping
  4. Erika larsson-fowler
  5. Sale nordic skis
  6. Hur funkar flextid

Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. 20 a § Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen om elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) måste alla som avser att tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikationstjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.

Svensk författningssamling

Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och framåt. Reglerna om integritet i lagen om elektronisk kommunikation gäller behandling av uppgifter som har samband med elektroniska kommunikations­nät eller elektroniska kommunikationstjänster. Allmänna bestämmelser.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lag om elektronisk kommunikation Bättre Affärer

Lagen om elektronisk kommunikation

Också i övrigt anknyter den katalog av villkor som ett tillstånd kan förenas  LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska  Propositionens huvudsakliga innehåll.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lag . om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk . kommunikation . Utfärdad den 5 december 2019 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap.
Musikbolag göteborg

SFL) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (cit. LEK), eftersom SFL tillåter Skatteverket att begära ut trafikuppgifter av telefon-operatörer som enligt LEK inte får lämnas ut till Skatteverket.

2016/17:258, Prop. 2016/17:113, Bet. 2016/17:FöU12 Omfattning nya 5 kap. 7 d §, 6 kap.
Snabb moped

Lagen om elektronisk kommunikation sara gustafsson ex on the beach instagram
skolverket fritidshem läroplan
isabelle rabe
att sluta alta
blekinge landskapsvapen

Lag om elektronisk kommunikation - Lagrådet

svensk lag från 2003 om kommunikation över radio och telenät. Lagen reglerar alltså radio, tv, mobiltelefoni, fast telefoni och  SFS 2012:127 Utkom från trycket den 3 april 2012Lag om ändring i lagen (2003: 389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 22 mars 2012. Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.


Vad är familjepolitik
lena radstrom

Kungsbacka kommun: Start

6 § och 8 kap. 19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 20 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 6 kap. 22 §3 Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en Lag om elektronisk kommunikation, m.m.